Sponsorzy 2023/24


TABELA SPOTKAŃ


Pozycja

Lp.
Drużyna


Liczba rozegranych spotkan
(M)
Liczba zdobytych punktów
(Ptk.)

 

 


23.02.2023

Dotacje Gminy Grodków dla UKS Olimp na 2023 rok.

Dotacje Gminy Grodków dla UKS Olimp na 2023 rok.

UKS Olimp w Grodkowie złożył trzy projekty na realizację zadań publicznych na rok 2023 realizowanych przez Gminę Grodków zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie oraz w oparciu o uchwałę Nr X/86/15 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 23 września 2015 r.


Wszystkie wnioski zostały ocenione pozytywnie i na tej podstawie Burmistrz Grodkowa Pan Marek Antoniewicz
przyznał nam środki zgodnie z poniższym:
- „Upowszechnianie aktywności fizycznej poprzez propagowanie różnych dyscyplin sportowych wśród dzieci,
młodzieży i dorosłych” - kwota dotacji 118 000,00 zł
- „Organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży propagującego ideę trzeźwego oraz zdrowego stylu życia
” – kwota dotacji 28 000,00 zł
- „Organizacja współzawodnictwa i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki ręcznej
i piłki nożnej w pierwszym półroczu 2023 r.”- kwota dotacji na I półrocze 115 000,00 zł 
 
Również otrzymaliśmy środki na promocję Gminy Grodków zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień
zgodnie z Zarządzeniem Nr 120.30.2021 Burmistrza Grodkowa z dnia 4 maja 2021 w kwocie 11 000,00 zł.
 
Łączna kwota dotacji wyniosła 272 000,00 zł 
 
                        W imieniu społeczności UKS OLIMP Grodków bardzo dziękujemy za przyznane środki,
                                               które pozwolą realizować statutowe zadania Klubu w 2023 roku.
 
pełny HTML | wersja mobilna